Giỏ quà Tết 06

Giỏ quà Tết 06 hoành tráng cả về hình thức lẫn nội dung món quà. Sự phong phú đa dạng các sản phẩm trong giỏ qua mang một lời chúc ” đủ đầy , sung túc”

Toàn bộ sản phẩm trong hộp/giỏ quà Tết của chúng tôi chỉ bao gồm các sản phẩm HỮU CƠ (organic) hoặc các sản phẩm KHÔNG CHỨA PHỤ GIA và KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN. Chất lượng hàng đầu, bao bì đẹp.