Hộp quà Tết 1C

Toàn bộ sản phẩm trong hộp quà Tết này chỉ bao gồm các sản phẩm HỮU CƠ (organic) hoặc các sản phẩm KHÔNG CHỨA PHỤ GIA và KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN. Chất lượng hàng đầu, bao bì đẹp.