Kỷ niệm chương tre

Kỷ niệm chương tre – tặng phẩm độc đáo trong các chương trình kỷ niệm- Sản xuất trên nhiều chất liệu gỗ khác nhau với công nghệ khắc laser và in ấn trực tiếp lên gỗ . Chúng tôi sản xuất Kỷ niệm chương bằng gỗ với nhiều kích thước, hình dạng khác nhau theo yêu cầu.