Lịch gỗ thuyền buồm

Lịch gỗ thuyền buồm là sản phẩm lịch để bàn có hình dáng chiếc thuyền buồm, biểu trưng cho sự hanh thông trong làm ăn ” Thuận Buồm Xuôi Gió – Khởi phát thành công”.