Socola danh thiếp

Socola danh thiếp là sản phẩm socola độc đáo được tạo theo hình dáng một hộp danh thiếp. Lụa chọn Socola danh thiếp , doanh nghiệp không những tạo ra một món quà độc đáo mà nâng cách trao danh thiếp lên một tầm cao mới và vô cùng thú vị.