Socola tạo hình theo yêu cầu

Socola tạo hình theo sản phẩm doanh nghiệp đang kinh doanh hay tạo hình theo đặc trưng khác là một tặng phẩm độc đáo. Trên nền socola, chúng tôi đồng hành cùng các doanh nghiệp sáng tạo ra socola có hình dạng đặc trựng của riêng mình bằng cách kết hợp công nghệ in logo, khắc chữ, in hình hoặc đổ khuôn theo yêu cầu.